top of page

เมื่อสมัครหรือเข้าร่วมเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมจะไปอยู่ใน

พิมพ์หนังสือออนไลน์ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

  • 30วัน
  • 10ภารกิจ

About

-ชั่วโมงอาสา- 20-30 นาที/หน้า -การรับรอง- เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) -แนะนำเพื่อ- เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -ภาษา- ไทย (ผู้เข้าร่วมในประเทศเท่านั้น) ภาพรวม : การมีส่วนร่วมในกิจกรรม พิมพ์หนังสือออนไลน์ให้ผู้พิการทางสายตา เป็นวิธีที่มีความหมายในการจัดหาสื่อการอ่านที่เข้าถึงได้สำหรับผู้พิการทางสายตา ในฐานะอาสาสมัคร คุณจะมีโอกาสพิมพ์หนังสือที่จะแปลงเป็นอักษรเบรลล์หรือส่งไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอด หรือหนังสือสำหรับอ่านทางออนไลน์ โดยแอพพลิเคชั่นเฉพาะ กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้วรรณกรรมและทรัพยากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตา ช่วยให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการอ่านและเรียนรู้อย่างมีความสุข

Overview

Share to Friends

Registration Fee

฿259.00
bottom of page