top of page

พิมพ์สมุดคำศัพท์อังกฤษช่วยพัฒนาเยาวชน

About

ชั่วโมงอาสา : 5-10 ชม./เล่ม การรับรอง : เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) แนะนำเพื่อ : เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ ทักษะที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการสื่อสาร ภาพรวม :สร้างและบริจาคพจนานุกรมภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสาร การศึกษา และการเคลื่อนไหวทางสังคม และพจนานุกรมที่ครอบคลุมสามารถเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักเรียนในการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของพวกเขา เราหวังว่าจะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงได้และสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการพิมพ์ภาพพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่มอบเครื่องมืออ้างอิงที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาภาษา และความสำเร็จทางวิชาการโดยรวมอีกด้วย

Price

THB 259.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page