top of page

เมื่อสมัครหรือเข้าร่วมเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมจะไปอยู่ใน

วาดภาพประกอบนิทานเพื่อเด็กด้อยโอกาส

  • 30วัน
  • 7ภารกิจ

About

-ชั่วโมงอาสา- 3-10 ชั่วโมง/ภาพ -การรับรอง- เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) -แนะนำเพื่อ- เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -ภาษา- ไทย -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -ภาพรวม- เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กด้อยโอกาสของเรา พร้อมรับเกียรติบัตร และ ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับหารรับรองทุนหรือทำพอร์ตฟอลิโอ และสร้างภาพที่ดึงดูดใจซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน เข้าร่วมตอนนี้และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของเด็กๆ!

Overview

Share to Friends

Registration Fee

฿159.00
bottom of page