top of page

เมื่อสมัครหรือเข้าร่วมเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมจะไปอยู่ใน

บริจาคของเล่นเด็ก เพื่อเด็กด้อยโอกาส

  • 30วัน
  • 11ภารกิจ

About

-ชั่วโมงอาสา- ไม่มีชั่วโมงอาสา -การรับรอง- เกียรติบัตรระบบ (จะได้รับทันทีหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอน) -แนะนำเพื่อ- พอร์ตฟอลิโอ,ส่งต่อของเล่นให้ผู้ด้อยโอกาส -ภาษา- ไทย (ผู้เข้าร่วมในประเทศเท่านั้น) -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards ภาพรวม :บริจาคของเล่นให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความสุข ความสะดวกสบายมาให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึง กิจกรรมนี้มักเกี่ยวข้องกับการรวบรวมของเล่นใหม่หรือของเล่นที่ใช้น้อยจากผู้บริจาคและแจกจ่ายให้กับเด็กที่ต้องการผ่านองค์กร การกุศล หรือโครงการริเริ่มของชุมชน การบริจาคของเล่นเป็นวิธีการที่เรียบง่ายแต่ให้ผลดีในการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา และสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของพวกเขา Uncommon Volunteer จะส่งมอบของเล่นไปยังโรงเรียนหรือชุมชนที่ต้องการ ซึ่งท่านสามารถติดตามการส่งมอบ ได้ที่เพจ Uncommon Volunteer

Overview

Share to Friends

Registration Fee

฿159.00
bottom of page