top of page

ออกแบบที่คั่นหนังสือออนไลน์

เกี่ยวกับ

ชั่วโมงอาสา : 3-5 ชั่วโมง /ผลงาน การรับรอง : เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ (ต้องดำเนินการขอการรับรองหลังเข้าร่วมเสร็จสิ้น) แนะนำเพื่อ : เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ,ส่งต่อกิจกรรมดีๆให้ผู้อื่น ภาพรวม :สร้างที่คั่นหนังสือแบบกำหนดเองซึ่งจะพิมพ์และบริจาคให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ผู้เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อออกแบบที่คั่นหนังสือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะและความสนใจของพวกเขา บุ๊กมาร์กเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จับต้องได้ถึงความสุขและความสำคัญของการอ่าน ในขณะเดียวกันก็มอบเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

ราคา

฿259.00

แชร์

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page