top of page

เมื่อสมัครหรือเข้าร่วมเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมจะไปอยู่ใน

ส่งเสริมการลดการตีตรา ต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV

  • 30วัน
  • 3ภารกิจ

About

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ไม่อยู่ในหมวดกิจกรรมฟรี และขอสิทธิ์ได้ทาง FB: Uncommon Unique - Volunteer -ชั่วโมงอาสา- 2-3 ชั่วโมง/คอนเทนต์ภาพ 5-10 ชั่วโมง/คอนเทนต์วิดีโอ (นับรวมในเกียรติบัตรในกิจกรรมอื่น*) -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -แนะนำสำหรับ- เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -ภาษา- ไทย (ผู้เข้าร่วมในประเทศเท่านั้น) -ภาพรวม- กิจกรรมอาสาออนไลน์นี้มุ่งมั่นที่จะลดการตีตราต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV โดยเชิญชวนให้มาร่วมเขียนบทความหรือสร้างวิดีโอสั้นเพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้และความเข้าใจ -หมายเหตุ- เนื่องจากกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมเสริม กิจกรรมนี้จะได้รับเป็นแต้มเพื่อใช้เป็นส่วนลดในกิจกรรมอื่น ๆ และชั่วโมงอาสาสามารถนำไปนับรวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถออกการรับรองได้

Overview

Share to Friends

Registration Fee

ฟรี
bottom of page