Meetup with interior designer

สังคม/โครงการ

งานแข่งขันที่นิยม

bg.jpg
โครงการ DOTs : Digital Opportunities for Talents 2022
รายละเอียด
มาย้ำเตือนอีกครั้งกับ DOTs 2022 งานนี้คุณจะได้ลองเป็นผู้ประกอบการตัวจริง! รีบคว้าโอกาสการเป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้เติบโตบนโลกออนไลน์ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะดิจิทัลของตัวเอง

20/08/2565

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน
รายละเอียด
เชิญร่วมกิจกรรม “ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด ” อย่างน้อย100 ข้อ (ไม่ซ้ำกัน)

31/08/65

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ ครั้งที่ 1 (HYFIVE DESIGN CONTEST)
รายละเอียด
นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

31/10/65

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2565
รายละเอียด
ขอเชิญนิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"
รายละเอียด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"
รายละเอียด
ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก" ชิงรางวัล 4 ภูมิภาค มูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดออกแบบตู้ร้านค้า Upcycling Shop และ ป้ายถือสำหรับรณรงค์โครงการ หัวข้อ "รักโลก...รักษ์ทะเล"
รายละเอียด
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตู้ร้านค้า Upcycling Shop และ ป้ายถือสำหรับรณรงค์โครงการ หัวข้อ "รักโลก...รักษ์ทะเล" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 45,000 บาท

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน"
รายละเอียด
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"
รายละเอียด
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022" ภายใต้แนวคิด "Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
รายละเอียด
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"
รายละเอียด
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

ปิดรับสมัคร

bg.jpg
CLOSED - ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"
รายละเอียด
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"

ปิดรับสมัคร