top of page
Learn for Change : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยกัน
Iconpack
average rating is 5 out of 5

Learn for Change : ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

Learn for Change: Helping visually impaired individuals together

  ภาพรวมกิจกรรม:

เตรียมพร้อมเพื่อ "เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง: ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยกัน" ค่ายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของคนตาบอด โครงการนี้ผสมผสานการศึกษา การอาสาสมัครออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบเพื่อสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเข้าใจต่อความท้าทายที่คนตาบอดต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • การเสริมพลังทางการศึกษา: เตรียมให้ผู้เข้าร่วมด้วยความรู้และทักษะในการสนับสนุนการศึกษาของคนตาบอด ส่งเสริมความครอบคลุมในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 • ความชำนาญในการอาสาสมัครออนไลน์: อบรมเกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัครออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยเน้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อมีส่วนร่วมที่มีครอบคลุม

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือออนไลน์: ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบลงมือปฏิบัติที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการออนไลน์ในการช่วยเหลือคนตาบอด เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในอาณาจักรเสมือนจริงของผู้เข้าร่วม


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การฝึกอบรมการสนับสนุนด้านการศึกษา: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับกลยุทธ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในการเดินทางด้านการศึกษาของพวกเขา

 • การมีส่วนร่วมในการอาสาสมัครออนไลน์: มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้มาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อความเป็นอยู่ของคนตาบอด

 • การช่วยเหลือแบบโต้ตอบ: จำลองสถานการณ์สำหรับความช่วยเหลือออนไลน์ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในทางปฏิบัติและเพิ่มความสามารถในการให้การสนับสนุนระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้เข้าร่วม

 • การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม: ค่ายจะปิดท้ายด้วยร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และช่วงเวลาโปรดของพวกเขา เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและความเข้าใจซึ่งกันและกัน


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

ค่ายนี้ตอบสนองความต้องการในการเพิ่มความตระหนักรู้และการสนับสนุนชุมชนคนตาบอด โดยให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการศึกษาและความเป็นอยู่ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ค่ายนี้พยายามที่จะทำลายกำแพงและส่งเสริมความครอบคลุม มันช่วยให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง สร้างความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ และส่งเสริมสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคน


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

bottom of page