top of page
Uncommon Volunteer : สอนน้องสร้างโอกาส
Iconpack
average rating is 5 out of 5

Uncommon Volunteer : สอนน้องสร้างโอกาส

Unique Leader: Teach younger ones to create opportunities

  ภาพรวมกิจกรรม:

"Uncommon Volunteer: สอนน้องสร้างโอกาส" เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเสมอภาค, สิทธิมนุษยชนและการบริการชุมชน ผ่านการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจที่กระตุ้นความคิด ผู้เข้าร่วมจะได้เจาะลึกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่เท่าเทียมกัน, สิทธิมนุษยชน และกิจกรรมอาสาสมัครออนไลน์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส ค่ายนี้เน้นการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแข็งขัน โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อทำงานอาสาสมัครอย่างมีความหมาย


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • ส่งเสริมการเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน: เพิ่มความเข้าใจและตระหนักถึงหลักการของความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

 • ทักษะอาสาสมัครออนไลน์: ฝึกอบรมนักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส

 • การเสริมพลังผ่านการศึกษา: มอบความรู้เชิงลึกและเวิร์กช็อปเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความโอกาสให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการด้านการศึกษา

 • เวิร์กช็อปบริการชุมชน: ดำเนินการเวิร์กช็อปที่เน้นแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

 • การมีส่วนร่วมแบบร่วมมือ: ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วม โดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับอาสาสมัคร


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับหลักการของความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง

 • เวิร์กช็อปทักษะอาสาสมัครออนไลน์: พัฒนาทักษะปฏิบัติจริงเพื่ออาสาสมัครออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส

 • การริเริ่มการศึกษาที่ทรงพลัง: สำรวจวิธีการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการด้านการศึกษา

 • เวิร์กช็อปบริการชุมชน: มีส่วนร่วมในเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติที่นำเสนอแนวทางที่จับต้องได้เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับชุมชน

 • การเรียนรู้แบบโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนความคิด: เข้าร่วมกิจกรรมเชิงโต้ตอบ, เกม และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

"Uncommon Volunteer" เป็นค่ายสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความสำคัญของความเสมอภาค, สิทธิมนุษยชน และการบริการชุมชนในสังคมปัจจุบัน มอบโอกาสพิเศษให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาในการไม่เพียง แต่ได้รับความรู้เชิงทฤษฎี แต่ยังพัฒนาทักษะการปฏิบัติจริงที่สามารถนำไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ด้วยแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ค่ายนี้ตระหนักถึงศักยภาพของนักเรียนในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในสังคมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครเสมือนจริง โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนที่ด้อยโอกาส ค่ายนี้มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบทางสังคมให้กับผู้เข้าร่วม โดยส่งเสริมให้พวกเขามุ่งมั่นให้บริการอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ค่าย ท้ายที่สุด ค่ายนี้ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันในการหล่อหลอมบุคคลที่ตระหนักถึงสังคมที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างโลกที่ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจมากขึ้น


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

bottom of page