top of page
World of Marketing 1: ก้าวแรกของนักการตลาดตัวยง!
Iconpack
average rating is null out of 5

World of Marketing 1: ก้าวแรกของนักการตลาดตัวยง!

  • กิจกรรมและ Workshop ค้นพบตัวเอง ว่าตนเองเหมาะกับสามยงานนี้ไหม และถ้าเหมาะ เราเป็นเหมาะกับการเป็นนักการตลาดแบบไหน หรืองานไหน

  • สายงานด้านการตลาด สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

  • เส้นทางการศึกษา และการเตรียมตัว สู่การทำงานด้านการตลาด

  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเบื้องต้น

  • ความต้องการและแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต และยุคแห่ง AI Distruption

  • Workshop ที่โดดเด่น ไม่เหมือนที่ไหน การันตีว่าจะช่วยให้น้อง ๆ มีความพร้อมในการเรียนและศึกษาต่อ และการทำงานด้านการตลาดมากขึ้นอย่างแน่นอน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

bottom of page