top of page

Once you register, the activity will be shown in

ทำเกมชุดสังคมศึกษา พัฒนาเยาวชน

  • 30Days
  • 7Steps

About

-ชั่วโมงอาสา- 5-10 ชั่วโมง/ภาพ -การรับรอง- เกียรติบัตร, เซ็นรับรอง, อื่น ๆ - เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น จะได้รับการรับรองภายใน 48 ชั่วโมงหลังส่งคำขอ -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -แนะนำสำหรับ- เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -ภาษา- ไทย (ผู้เข้าร่วมในประเทศเท่านั้น) -ภาพรวม- หนึ่งในกิจกรรมที่มีดีและมีส่วนร่วมที่มุ่งสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการศึกษา ผ่านกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนางานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาและให้ข้อมูลโดยใช้ PowerPoint พร้อมกับเกมถามตอบแบบโต้ตอบ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และปรับปรุงประสบการณ์การศึกษาสำหรับนักเรียน

Overview

Share

Price

THB 259.00
bottom of page