top of page

Once you register, the activity will be shown in

ทำแบบสำรวจเพื่อพัฒนาการศึกษา

  • 5Days
  • 3Steps

About

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ไม่อยู่ในหมวดกิจกรรมฟรี และขอสิทธิ์ได้ทาง FB: Uncommon Unique - Volunteer -ชั่วโมงอาสา- 3 ชั่วโมง (ใช้เวลาจริงประมาณ 10-20 นาที) -การรับรอง- เกียรติบัตร (รวมกับกิจกรรมอื่น) -แนะนำเพื่อ- เก็บ ชม. อาสา, พอร์ตฟอลิโอ -แต้ม- เมื่อสมัครกิจกรรมนี้ จะได้รับแต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (บางกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี) ตรวจสอบสิทธิ์/แต้ม ได้ทาง https://www.uncommonunique.com/account/my-rewards -ภาษา- ไทย (ผู้เข้าร่วมในประเทศเท่านั้น) ภาพรวม : แบบสอบถามของ Uncommon เพื่อการปรับปรุงบริการทางการศึกษาและแนะนำเสนอนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องแก่องคืกรทางการศึกษา

Overview

Share

Price

Free
bottom of page