top of page

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่

cer-process-5

หากถูกปฏิเสธ แจ้งเตือน หรือขอข้อมูลเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่จาก Uncommon Volunteer ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ลงทะเบียน สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งข้อมูลที่จำเป็น


เงื่อนไข:

ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ลงทะเบียนของคุณ มีเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ผู้ดำเนินการต้องได้รับการปฏิเสธ แจ้งเตือน หรือขอข้อมูลเพิ่มทางอีเมล

  • ประเภทของข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเหตุผลของการปฏิเสธ หรือคำขอ เช่น ลงทะเบียนผิด ส่งผลงานไม่ครบ หรือไม่สามารถขอใบรับรองได้

  • การดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันหลังการปฏิเสธ ไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะยุติการดำเนินการแก้ไขในส่วนนั้น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ดำเนินการ และอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมใหม่


การดำเนินการ:

หากต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ลงทะเบียนของคุณตามการปฏิเสธ การแจ้ง หรือคำขอ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตรวจสอบ: ตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเฉพาะหรือการดำเนินการที่จำเป็น

  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำ: ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อมูลที่จำเป็นผ่านส่วนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์คู่มือกิจกรรม

  3. ส่งข้อมูล: ให้ข้อมูลที่ต้องการให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำขอเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนกิจกรรมที่ถูกต้อง การส่งชิ้นงาน หรือขอใบรับรอง

  4. ตรวจสอบการส่ง: ตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ไว้อีกครั้งก่อนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและครบถ้วน

  5. เมื่อเำเนินการเสร็จสิ้น ให้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


  6. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง


คำถามที่เกี่ยวข้อง:

ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากการลงทะเบียนของฉันถูกปฏิเสธเนื่องจากการเลือกกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ตอบ: หากการลงทะเบียนของถูกปฏิเสธเนื่องจากการเลือกกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือส่งผลงานผิดกิจกรรม ต้องลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมที่ถูกต้องพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อส่งผลงานใหม่


ถาม: ฉันจะส่งหลักฐานการเข้าร่วมอีกครั้งได้อย่างไร หากถูกปฏิเสธว่าไม่สมบูรณ์

ตอบ: หากชิ้นงานหรือข้อพิสูจน์ของคุณถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สมบูรณ์ คุณสามารถส่งใหม่ได้ผ่านส่วน ส่งผลงาน บนเว็บไซต์คู่มือของกิจกรรมนั้น ๆ


ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถขอใบรับรองได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

ตอบ: หากคุณไม่สามารถขอใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถส่งคำขอใบรับรองผ่านส่วนคำขอใบรับรองบนเว็บไซต์คู่มือของกิจกรรมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

Related Supports

bottom of page