top of page

ส่งมอบความหวังและโอกาส ณโรงเรียนบ้านนาดี

มีอาสาสมัครมากกว่า 50 คนได้มอบผลงานที่จัดทำเองและได้มอบอุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้วรวมทั้งสื่อการเรรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ​ หรือการ์ดความรู้ต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านนาดี หมู่ 7 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  41190 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงปัจุบัน


Its not just an things But It's a story.
"มันไม่ใช่แค่สิ่งของ แต่มันคือเรื่องราว." เราไม่ได้มอบแค่สิ่งของเท่านั้น แต่เราได้แบ่งปันเรื่องราวและความสุข

"มีความสุขมากๆเลยค่ะ ที่ได้มอบสิ่งของและได้ช่วยเหลือเด็กๆที่เขาต้องการ" - นางสาวภั****** เก****า


"เรื่องราวหลายเรื่องมักจะจบแบบ Happy Ending แต่บางเรื่องราวของบางคน ไม่ได้ Happy ถ้าหากเขาไม่ได้มีในสิ่งที่คนทั่วไปได้รับ"
เราหวังว่าเพื่อนๆ และสมาชิกอาสาสมัครทุกท่านจะ เข้าร่วม และยังคงเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ และช่วยเขียน เรื่องราวของเด็กๆหลายๆคนให้จบแบบ Happy เหมือนกับเรื่องราวของใครหลายๆคน
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก) | UNCOMMON VOLUNTEER | จิตอาสาออนไลน์.com เว็บไซต์รวมกิจกรรมอาสาออนไลน์มากมาย ได้เกียรติบัตร รองรับชั่วโมงจิตอาสา
https
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก) | UNCOMMON VOLUNTEER | จิตอาสาออนไลน์.com เว็บไซต์รวมกิจกรรมอาสาออนไลน์มากมาย ได้เกียรติบัตร รองรับชั่วโมงจิตอาสา
เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชนร่วมส่งเสริมการศึกษาได้ง่ายๆ เพียงทำสมุดทำมือเพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาให้กับเยาวชน เข้าร่วมเลย!ในแต่ละปี มีนักเรียนในชนบทที่อยู่ห่างใกลจากตัวเมืองจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและสำคัญต่อการศึกษา ทั้งยังการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เข้าถึงหรือไม่มากพอที่จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ดี และพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนักเรียนในเขตชนบทส่วนมากมาจากครอบครัวที่ยากจน มีค่าเฉลี่ยรายได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ผนวกกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้การลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาอาจเป็นเรื่องที่เกินกำลังของผู้ปกครองอย่างยิ่ง จากการสำรวจของ Uncommon Volunteer ขณะลงพื้นที่เพื่อส่งมอบผลงานกิจกรรมที่สอดคล้องกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ทำให้ทีมงาน ฯ ได้พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากกว่า 80-90% ที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อม และใน 1 ระดับชั้น (อนุบาล ถึง ประถมศึกษา) มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยที่ 20 - 100 คน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนห่างไกล และไม่เข้าถึงการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเต็มที่หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ โดยผลงานที่ได้ จะถูกมีการจัดส่งทุก ๆ เดือน ซึ่งจัดส่งไปหนึ่งสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย หมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ

Others

bottom of page