top of page

เมื่อสมัครเสร็จสิ้น รายการกิจกรรมจะขึ้นในหน้า ค่าย/อีเวนต์ของฉัน

อ. 18 ก.ค.

|

Google Classroom

Youth Nique Camp: ร่วมสร้างโอกาสให้เยาวชนห่างไกล (1)

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อสนับสนุนคนพิการทางสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีให้ความช่วยเสริมแก่ผู้พิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายอาสาสัมพันธ์และร่วมมือกันในการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

18 ก.ค. 2566 13:00 GMT+7 – 19 ก.ค. 2566 13:00 GMT+7

Google Classroom

เกี่ยวกับอีเวนท์

กิจกรรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เช่น

 • พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด
 • อ่านหนังสือให้คนตาบอด

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม

 • นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 22 ปี
 • รับจำนวน 100 คน

หมายเหตุ

ลงทะเบียนและชำระเงิน: คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์และหลักฐานค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมที่จำเป็น การลงทะเบียนมักจะเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ และชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเวลาที่กำหนด การไม่ส่งการชำระเงินตรงเวลาอาจส่งผลให้การลงทะเบียนของคุณเป็นโมฆะหรือมีการให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นในกรณีที่คุณทำผิดเงื่ินไข

หลักฐานการชำระเงินและการลงทะเบียน: จำเป็นต้องใช้หลักฐานการชำระเงินที่ถูกต้องสอดคล้องกับการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมหรือกิจกรรมของคุณ ห้ามใช้หลักฐานการชำระเงินที่ไม่ได้อยู่ในการลงทะเบียนของคุณโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจส่งผลให้คุณยกเลิกการเข้าร่วม

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก: โปรดทราบว่าเราไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับกิจกรรมนี้ ในกรณีที่คุณต้องการเงินคืน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมหรือกิจกรรม เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาความพร้อมและข้อผูกมัดของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือความเข้าใจผิด

เสร็จสิ้นการลงทะเบียนทันเวลา: เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนและการยืนยันงานสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากส่งการชำระเงิน การไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้การลงทะเบียนของคุณไม่ได้รับการยืนยัน

การยืนยัน: เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมของคุณ อีเมลนี้จะระบุข้อมูลที่จำเป็น เช่น คู่มือการเข้าร่วม ตารางกิจกรรม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีเมลยืนยันจะถูกส่ง 3-7 วันก่อนวันงาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณในช่วงเวลานี้

สมัคร

 • Youth Nique Ticket

  ฿500.00
  ภาษี: รวม VAT
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page