top of page

ได้รับการรับรองผิดประเภท

cer-info-2
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไข:
  • สามารถส่งคำขอการแก้ไขได้ไม่เกิน 7 วันหลังได้รับการรับรอง

  • ใบรับรองจะมอบให้ตามกิจกรรมและผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น


  • เจ้าหน้าที่จะยึดประเภทการรับรองที่จะจัดส่งให้ ตามที่ท่านได้ดำเนินการขอมาเท่านั้น หากพบว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ถูกต้องแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  • ผู้เข้าร่วมสามารถขอการรับรองเพิ่มเติมจากการรับรองหลัก ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละช่วงเวลา


  • กรุณาศึกษาเกณฑ์และข้อกำหนดของกิจกรรมอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการรับรองที่ถูกต้อง


การดำเนินการ:
  1. หากท่านได้รับใบรับรองผิดประเภท โปรดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทใบรับรองที่ต้องการ และประเภทการรับรองที่ได้รับไปแล้ว ฯลฯ

  2. ส่งข้อมูลข้างต้น พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แชทบนเว็บไซต์ (มุมล่างขวา)


  3. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ และการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชม. โปรดส่งข้อความอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะส่งใบรับรองให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนมา

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

bottom of page