top of page

ขอรับส่วนลดเมื่อสมัครแบบกลุ่ม

scholarship-01
เงื่อนไข:
  1. ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน

  2. ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องสมัคร 3 คนขึ้นไปจึงจะสามารถมีสิทธิ์ขอส่วนลดได้ และค่าส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนคนและนโยบายในช่วงนั้น ๆ

  3. ใช้ได้กับทุกกิจกรรมของ Uncommon Volunteer

  4. เมื่อได้รับคูปองส่วนลดแล้ว ต้องทำการสมัครภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคูปอง


การดำเนินการ:
  1. ติดต่อแอดมินทางช่องทางติดต่อใดก็ได้ เช่น แชทบนเว็บไซต์ หรือเฟสบุคเพจ

  2. ระบุจำนวนคนที่ต้องการรับส่วนลด พร้อมชื่อผู้เข้าร่วมทุกคน

  3. แจ้งชื่อกิจกรรมที่ต้องการรับส่วนลด

  4. แอดมินจะส่งคูปองเพื่อใช้ในการสมัครให้กับสมาชิกทุกคนเป็นคูปองเดียวกัน สามารถใช้ได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคูปอง

  5. สมาชิกทุกคนต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคล แต่สามารถเข้าร่วมพร้อมกันและส่งผลงานชุดเดียวกันได้

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

bottom of page