top of page

ขอรับสิทธิ์ฟรี เข้าร่วมแบบครอบครัว

scholarship-02
เงื่อนไข:
  1. ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกัน

  2. ผู้เข้าร่วมที่เป็นเยาวชน ต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง

  3. สิทธิ์สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรมของ Uncommon Volunteer (โปรดแจ้งกิจกรรมที่ต้องการ)

  4. ต้องส่งหลักฐานการยืนยันอายุของเยาวชน เช่น บัตรประชาชน (กรุณาปิดเลขบัตร)

  5. เมื่อได้รับคูปองส่วนลดแล้ว (100%) ต้องทำการสมัครภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคูปอง


การดำเนินการ:
  1. ติดต่อแอดมินทางช่องทางติดต่อใดก็ได้ เช่น แชทบนเว็บไซต์ หรือเฟสบุคเพจ

  2. ระบุจำนวนคนที่ต้องการรับส่วนลด พร้อมชื่อผู้เข้าร่วมทุกคน

  3. แจ้งชื่อกิจกรรมที่ต้องการรับสิทธิ์

  4. ผู้ปกครองสามารถเป็นผู้สมัครกิจกรรมได้ด้วยตนเอง แทนเยาวชน แต่สามารถขอการรับรองแยกสำหรับเยาวชนได้ ตามคู่มือการเข้าร่วม (ด้านล่าง)

ส่งข้อมูล/รับความช่วยเหลือ

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

bottom of page