top of page

วิธีการตรวจสอบย้อนหลัง

OVERVIEW : แสกนคิวอาร์โคดบนการรับรอง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตรวจสอบใบรับรองของคุณ ซึ่งออกให้เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น


ส่วนที่ 1: เงื่อนไขการตรวจสอบใบรับรอง
  1. ผู้เข้าร่วมจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองโดยใช้รหัส QR ที่ให้มาภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออก

  2. รหัส QR สามารถสแกนและตรวจสอบใบรับรองของแท้ที่ออกโดยผู้จัดงานเท่านั้น การทำสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใบรับรองปลอมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ผ่านคิวอาร์โค้ด


ส่วนที่ 2: วิธีตรวจสอบใบรับรอง
  1. ค้นหารหัส QR บนใบรับรองของคุณ ควรมองเห็นได้ชัดเจนในเอกสาร

  2. ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่มีเครื่องสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนโค้ด

  3. เมื่อทำการสแกน คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงความถูกต้องและรายละเอียดของใบรับรองของคุณ

  4. ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับรายละเอียดบนใบรับรองจริงของคุณ


ส่วนที่ 3: วิธีรายงาน (หาก QR Code ใช้ไม่ได้)

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ขณะสแกนรหัส QR หรือหากไม่ได้ผล โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรายงานปัญหา:

  1. ถ่ายรูปหรือสแกนใบรับรองของคุณที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดรวมถึงรหัส QR สามารถมองเห็นได้

  2. อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบขณะพยายามสแกนคิวอาร์โค้ด

  3. ส่งมูลมาที่ส่วนรายงานปัญหาด้านล่าง พร้อมระบุรหัสปัญหาคือ "cer-003"

  4. ทีมงานจะตรวจสอบปัญหาและติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่คุณรายงานมา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page