top of page

การเปลี่ยนค่าย/ขอเงินคืน

ภาพรวม:

ที่ DoubleLearn.co เราเข้าใจดีว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องขอเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรืออีเวนต์ที่พวกเขาลงทะเบียนในตอนแรก คู่มือนี้ให้ภาพรวมของนโยบายและขั้นตอนของเราในการดำเนินการตามคำขอเหล่านี้


เงื่อนไขและข้อตกลง:
 • DoubleLearn.co ไม่มีนโยบายคืนเงินให้กับผู้เข้าร่วมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ แม้ว่าจะมีการแจ้งหรือขอการดำเนินการแม้แล้วก็ตาม

 • หากผู้เข้าร่วมไม่ประสงค์จะเข้าร่วมหรือไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถขอเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้ (โดยที่ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายส่วนต่าง หากค่าเข้าร่วมกิจกรรมใหม่มากกว่ากิจกรรมเดิม)

 • การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอาจใช้เวลาถึง 7 วัน (หากได้รับอนุมัติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น)

 • การส่งคำขอคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม การพิจารณาคืนเงินหรือเปลี่ยนกิจกรรมถือเป็นสิทธิขาดของบริษัท คุณได้ยอมรับเงื่อนไขและนโยบายที่ระบุไว้ในคู่มือนี้


การคืนเงิน
 1. สำหรับความผิดพลาดของบริษัท การคืนเงินทั้งหมดอยู่จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทและเป็นสิทธิขาดของบริษัท

 2. เป็นความผิดของทางทีมงานที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การพลาดลบข้อมูลท่านออก หรือไม่ได้แจ้งยืนยันการเข้าร่วม หรือไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า ซึ่งอยู่ที่การพิจารณา ผู้เข้าร่วมต้องส่งเหตุผลในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ที่ส่วนรายงานปัญหา

 3. จะมีการคืนเงินเต็มจำนวนหากทำการร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันงาน (หากผ่านเงื่อนไขการขอคืนเงิน)

 4. สำหรับคำขอที่ทำขึ้นภายใน 14 วันหรือน้อยกว่าก่อนวันงาน ณ จุดนี้ ทรัพยากรได้รับการจัดสรรและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทำให้การคืนเงินทำได้ยาก (หากผ่านเงื่อนไขการขอคืนเงิน)


 5. การคืนเงินไม่สามารถคืนค่าธรรมการชำระเงินได้ ได้เฉพาะค่าเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 6. หากข้อมูลโอนการเงินคืนไม่ครบถ้วน อาจทำให้เพิ่มระยะเวลาในการคืนเงิน

 7. ระยะเวลาในการคืนเงินบริษัทอาจใช้เวลามากถึง 365 วัน ตามกระบวนของบริษัท


ขั้นตอนการดำเนินการ
สำหรับขอเงินคืน
 1. ไปที่ส่วนรายงานปัญหา (ด้านล่าง)

 2. กรอกข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ :

  1. ชื่อ - นามสกุล ของผู้เข้าร่วม

  2. ที่อยู่อีเมล

  3. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณลงทะเบียนไว้ในตอนแรก

 3. ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการดำเนินการขอเงินคืน

 4. ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลของคุณในการขอคืนเงิน ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราประเมินคำขอของคุณและกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม

 5. รวมข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณสำหรับกระบวนการคืนเงิน เช่น:

  1. ชื่อธนาคาร

  2. ชื่อเจ้าของบัญชี

  3. หมายเลขบัญชี

  4. รหัส IBAN หรือ SWIFT (สำหรับการคืนเงินระหว่างประเทศ ถ้ามี)

 6. ส่งคำขอของคุณ


สำหรับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
 1. ไปที่ส่วนรายงานปัญหา (ด้านล่าง)

 2. กรอกข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ :

  1. ชื่อของคุณ

  2. ที่อยู่อีเมล

  3. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณลงทะเบียนไว้ในตอนแรก

 3. ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

 4. ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลของคุณในการขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราประเมินคำขอของคุณและกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม

 5. ใส่ชื่อและรายละเอียดของกิจกรรมใหม่ที่คุณต้องการลงทะเบียน พร้อมระบุวันที่ของกิจกรรมใหม่

 6. ส่งคำขอของคุณ


หากมีข้อความใดขัดแข้งกับความในนโยบายการคืนเงิน
เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเว็บไซต์นี้ doublelearn.co หรือเว็บไซต์อื่น รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ทั้งหมด ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในหน้านี้ การเปลี่ยนค่าย/ขอเงินคืน ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในหน้านี้บังคับแทน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page