top of page

การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ

ภาพรวม:

การเข้าร่วมกิจกรรมอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า เพื่อให้แน่ใจว่าช่วงเวลาจะราบรื่นและสนุกสนาน สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวล่วงหน้า คู่มือนี้สรุปขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตาม ตั้งแต่การรับคู่มือการเข้าร่วมไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรม คู่มือจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันผ่านทางอีเมลยืนยัน ซึ่งคุณจะได้รับ 3-7 วันก่อนวันงาน


เงื่อนไข:
  • คู่มือการเข้าร่วมมีให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับการยืนยันสำหรับกิจกรรมเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมของคุณ

  • ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการยืนยัน จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยืนยันการสมัคร อ่านเพิ่มเติมวิธีตรวจสอบ:
  • ตรวจสอบคู่มือการเข้าร่วมที่ส่งทางอีเมล ซึ่งคุณจะได้รับ 3-7 วันก่อนวันงาน

  • หรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากหน้าเว็บของกิจกรรม ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บไซต์ของกิจกรรมและมองหาส่วนที่จัดทำคู่มือหรือแนวทางการเตรียมตัวโดยเฉพาะ


หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยัน:

หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายใน 3-7 วันก่อนวันงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือขยะของคุณ:

บางครั้งอีเมลยืนยันอาจไปอยู่ในโฟลเดอร์เหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ หากคุณพบอีเมลดังกล่าว ให้ทำเครื่องหมายอีเมลว่า "ไม่ใช่สแปม" เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารในอนาคตจะเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ

ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ:

ตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนอีกครั้ง หากคุณพิมพ์ผิดหรือป้อนที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้จัดงานเพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณ

ติดต่อผู้จัดงาน:

หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันและกิจกรรมกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ให้ติดต่อผู้จัดงานเพื่อขอความช่วยเหลือ ผ่านส่วนรายงานปัญหา (ด้านล่าง) พร้อมระบุรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณและอธิบายปัญหา เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันอีกครั้งหรือให้คำแนะนำทางเลือกอื่นในการเข้าถึงคู่มือการเข้าร่วม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page