top of page

รายงานปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีปัญหาที่รายงานไม่ได้รับการแก้ไข
  1. ตรวจสอบอีกครั้ง ว่าปัญหาหรือรายงานของคุณ เป็นไปตามเงื่อนไขคู่มือที่ดำเนินการรายงานมา

  2. ตรวจสอบรายงานปัญหาเบื้องต้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานปัญหาของคุณถูกส่งอย่างถูกต้องและมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และคำอธิบายโดยละเอียดของปัญหา

  3. โปรดอดใจรอ: เจ้าหน้าที่จัดงานอาจได้รับคำถามจำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาของคุณในระยะเวลาที่เหมาะสม

  4. การติดตามผล: หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับหรือการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้ส่งข้อมูลเพื่อติดตามผลไปยังเจ้าหน้าที่กิจกรรม (ผ่านส่วนรายงานปัญหาข้างล่าง) รวมข้อมูลรายงานปัญหาเดิมของคุณและรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัปเดตเกี่ยวกับปัญหาของคุณ


  5. รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ: คอยดูอีเมลของคุณและช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำหรับการอัปเดตหรือประกาศที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณรายงาน เจ้าหน้าที่จัดงานอาจแบ่งปันข้อมูลสำคัญผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page