top of page

ค่ายอาสาออนไลน์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ไปด้วยกัน! มีเกียรติบัตร + ชม. อาสา วันที่ 28 ม.ค. 66 นี้!

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!


กิจกรรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เช่น

  • พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

  • อ่านหนังสือให้คนตาบอด

 


สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

  • อีเมลรับรองการเข้าร่วมฟรี จาก Uncommon Volunteer สามารถใช้ใน Portfolio ได้จริง ทุกมหาวิทยาลัย

  • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางออนไลน์

  • โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม

  • ชั่วโมงอาสา (ในกรณีที่ขอเกียรติบัตร)

 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม

  • นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 22 ปี

  • รับจำนวน 100 คน

 

รูปแบบการเข้าร่วม

  • ออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Comentarios


bottom of page