top of page

รับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษเข้าค่ายมากมาย แค่มีเกียรติบัตรจาก Uncommon Volunteer

หากน้อง ๆ กำลังมองหาค่ายเพื่อการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ได้เกียรติบัตร ใช้ทำพอร์ตฟอลิโอได้จริง และรับความสนุกสนานหรือไม่? หากน้อง ๆ มีใบรับรองจาก Uncommon Volunteer สามารถรับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษสำหรับค่ายได้มากมายจาก Double Learn ไม่ว่าความเป็นผู้นำทางธุรกิจ การลงทุน หรือค่ายด้านสิ่งแวดล้อม ค่ายอาสามากมาย โดยมีแพกเกจพิเศษ ดังนี้แพ็คเกจนักธุรกิจในอนาคต


หากคุณสนใจในธุรกิจและความเป็นผู้นำ แพ็คเกจนักธุรกิจแห่งอนาคตเหมาะสำหรับคุณ ร่วมค่ายใดค่ายหนึ่ง

รับฟรี Portfolio Camp มูลค่า 499 บาท

นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนทักษะของน้อง ๆ และสร้างพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการสมัครงานในวิทยาลัยหรือโอกาสในการทำงานในอนาคต ค่ายที่น้อง ๆ สามารถรับสิทธิ์ได้ มีดังนี้


รับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษเข้าค่ายมากมาย แค่มีเกียรติบัตรจาก Uncommon Volunteer

1.1 ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ BizCamp

ค่ายผู้นำธุรกิจ BizCamp จะมีขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ค่ายนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางธุรกิจ รวมถึงการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา คุณยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาและผู้นำทางธุรกิจคนอื่นๆ ที่มีแนวคิดเดียวกัน


เพื่อรับส่วนลด สำรองที่นั่งของคุณที่ https://www.doublelearn.co/activity/doublelearn66-6-17-bizcamp1

และแสดงใบรับรองอาสาสมัคร Uncommon Volunteer ในวันที่จัดกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ์


รับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษเข้าค่ายมากมาย แค่มีเกียรติบัตรจาก Uncommon Volunteer

1.2 ค่าย Young Investor

Young Investor Camp จะมีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการทางการเงิน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น วิธีอ่านรายงานทางการเงิน และวิธีตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด นี่เป็นโอกาสที่ดีในการได้รับทักษะความรู้ทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตของคุณ


เพื่อรับส่วนลด สำรองที่นั่งของคุณที่ https://www.doublelearn.co/activity/doublelearn66-6-25-investor

และแสดงใบรับรองอาสาสมัคร Uncommon Volunteer ในวันที่จัดกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ์


แพ็คเกจความเป็นผู้นำ


หากคุณสนใจความเป็นผู้นำและการดำเนินการทางสังคม แพ็คเกจความเป็นผู้นำเหมาะสำหรับคุณ เข้าร่วมหนึ่งในค่ายเหล่านี้และรับส่วนลดสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครออนไลน์ที่ uncommonvolunteer.com นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำของคุณในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนของคุณ


2.1 Youth Climate Camp ตอน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

Youth Climate Camp จะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ค่ายนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพอากาศและวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน และวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


เพื่อรับส่วนลด สำรองที่นั่งของคุณที่ https://www.doublelearn.co/activity/youthnique66-06-04-climatecamp1

และแสดงใบรับรองอาสาสมัคร Uncommon Volunteer หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น


2.2 Youth Nique Camp : เด็กรุ่นใหม่ สร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา

Youth Nique Camp จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ค่ายนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนมัธยมปลายในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็น รวมถึงการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหา นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางสังคมและวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนของคุณ


หากต้องการรับส่วนลด จองจุดของคุณที่ https://www.doublelearn.co/activity/youthnique66%2F06%2F24-blind

และแสดงใบรับรองอาสาสมัคร Uncommon Volunteer หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น


2.3 Youth Nique Camp : ค่ายอาสาออนไลน์ร่วมเป็นสายตา ให้ผู้พิการทางสายตา!

Youth Nique Camp จะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ค่ายนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนของพวกเขา คุณยังมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำทางสังคมและการสร้างเครือข่ายกับนักเรียนที่มีแนวคิดเดียวกัน


เพื่อรับส่วนลด สำรองที่นั่งของคุณที่ https://www.doublelearn.co/activity/youthnique66%2F08%2F26-blind และแสดงใบรับรองอาสาสมัคร Uncommon Volunteer หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น


หากน้อง ๆ กำลังหาค่าย ที่มีส่วนลดมากมายสำหรับน้อง ๆ ที่มีเกียรติบัตรจาก Uncommon Volunteer ค้นหาได้เลยที่ https://www.doublelearn.co

ดู 93 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page