top of page

อาสาทำแนวกันไฟบนดอยดำ จ. เชียงใหม่

อัปเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2564
 • ONE FINE DAY

 • 19:00 ศุกร์ 21 ม.ค. 2565 - 22:00 อาทิตย์ 23 ม.ค. 2565 (51 ชั่วโมง)

 • ดอยดำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (แผนที่)

 • มีค่าใช้จ่าย

 • ปิดรับสมัคร 19:00 เสาร์ 22 ม.ค. 2565

 แรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน


และ เนื่องจากอำเภอเวียงแหงกำลังจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งเมื่อมาเยือนเชียงใหม่ ทางโครงการหลวงแปกแซง และ โครงการหลวงดอยดำ จึงได้ดำเนินการปลูกต้นพญาเสือโคร่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว เนื่องจากปัจจุบันอำเภอเวียงหงมีจุดสนใจหลายอย่าง แต่ยังขาดการประชาสัมพันธือย่างต่อเนื่อง ภารกิจเราในครั้งจะช่วยปลูกต้นพญาเสือ เเละ นำเสนออำเภอเวียงแหงให้เป็นที่รู้จัก
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ ขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet ครับ


โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ


โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน ม.7 (ดอยดำ) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชนมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549 ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ด้วยตารางกิจกรรม

 • 21 มกราคม 19.00 ออกจาก ห้าง the season ตรงข้าม ปตท bts สนามเป้า

 • 22 มกราคม ถึงอำเภอเวียงแหง ชมวิว เลาวูประตูสู่เวียงแหง แวะน้ำตกแม่หาด จากนั้นขึ้นเขาไปดอยดำ ทำกิจกรรมปลูกต้นพญาเสือ และ ทำแนวกันไฟ เยี่ยมชมโครงารบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดูบ่อปลาปลาเรนโบว์เทราต์ และ ปลาสเตอร์เจี่ยน โชคดีอาจเจอดอกพญาเสือดคร่ง และดูดาว เข้านอน หรือ จะให้มีกิจกรรมชนเผ่าแล้วแต่มติกลุ่ม

 • 23 มกราคม

  • 5.00 ไปดูทะเลหมอกดอยดำ ซึ่งสวยงามและ unseen

  • 7.00 เดินทางกลับ

  • 22.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 20 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***

****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

*** กิจกรรามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 20 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ *******การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง **


**อากาศหนาวมาก **


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY

 • ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub

 • หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ

 • หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2580บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4

 • หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป * https://forms.gle/G9Nybx7Rqa56LCiU7 *

 • หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม


 • ค่ารถไป-กลับ

 • ค่ารถ off road ขึ้นดอยดำ

 • เสื้อกิจกรรม

 • เงินบริจาคให้ทางโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

 • ค่าวิทยากร และ อุปกรณทำอาสาสมัคร

 • ประกันเดินทาง (มัดจำท่านละ 1000 บาท ชำระที่เหลือ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง)


ติดต่อสอบถาม

 • ชื่อ: วันฟายเดย์

 • เบอร์ติดต่อ: 0831919554

 • Line: navigatorsutee

 • Email: mongwin123@gmail.com

ดู 268 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page