top of page

ใกล้ถึงวันสมัครสอบGAT/PAT | วิชาสามัญแล้ว วางแผนอ่านหนังสือยังไงดี?

ใกล้จะถึงวันสมัครสอบแล้ว หลายๆ คนก็คงจะมีคณะในใจที่อยากจะเข้าแล้ว แต่จะทำยังไงให้ติดคณะที่อยากเข้าล่ะ? วันนี้ทางเรา Uncommon Co-Op ได้สรุปวิธีที่อ่านหนังสือและวิธีเตรียมตัวเข้าคณะในฝันของตัวเองกัน


แพทย์ | ทันตะ | เภสัช | สัตวแพทย์

 • เน้นอ่านวิทย์ที่ถนัดสำหรับ PAT2 และวิชาสามัญ

 • เน้นเก็บคณิต (PAT1 และคณิตสามัญ)

 • เก็บ GAT Eng + อังกฤษสามัญให้แม่น

 • วิชาความถนัดแพทย์ต้องเริ่มอ่านได้แล้วนะ

 • ไทยและสังคมเปอร์เซ็นต์น้อยสุด อ่านทีหลังได้

 • หาจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองผ่านการฝึกทำข้อสอบอักษร | มนุษย์ | ศิลปศาสตร์

 • โฟกัสที่ PAT7 หรือภาษาที่ 3 ตามด้วย GAT เชื่อมโยง และ GAT Eng

 • ไทย สังคม อ่านช่วงหลังได้ จะประหยัดเวลากว่า

 • ใครใช้คณิตหรือ PAT1 ก็โฟกัสที่คณิต แต่ส่วนใหญ่ยื่นคะแนนภาษาที่ 3

 • เน้นเรื่องภาษาเยอะๆ เกรดสวยพอร์ตสวยติดแน่พยาบาล | สหเวช | เทคนิคการแพทย์

 • เน้นอ่านฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และอังกฤษให้แม่น ทำคะแนนให้สูงเพราะต้องสอบวิชาสามัญและ PAT2

 • ทำคะแนน GAT เชื่อมโยงและ GAT Eng ให้เกิน 200+

 • คณิตสามัญหรือ PAT1 บางมหาวิทยาลัยใช้ ดังนั้นต้องอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดบริหาร | บัญชี | เศรษฐศาสตร์

 • อ่านสรุป ทบทวนข้อสอบวิชาคณิตและอังกฤษเพราะทุกมหาวิทยาลัยใช้เป็นหลัก

 • ติว PAT1 ให้เยอะๆ ได้คะแนนสูงถือว่าสอบติดแต่อย่าทิ้งวิชาอื่นที่ต้องใช้นะ

 • GAT เชื่อมโยงและ GAT Eng ฝึกทำข้อสอบให้เยอะๆ

 • หากใช้ PAT7 หรือภาษาที่ 3 ให้โฟสกัสที่PAT7 หรือ GAT ก็ได้วิศวกรรมศาสตร์

 • ฟิสิกส์และคณิตสำคัญมาก ฝึกทำโจทย์ให้ได้เยอะที่สุด PAT1 และ PAT3 ต้องทำคะแนนให้ได้สูงๆ

 • ภาษาอังกฤษต้องแม่น คะแนนต้องดี GAT เชื่อมโยงควรทำให้ได้เต็ม

 • วิชาสามัญ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิต อย่าทิ้ง ฝึกเยอะๆ เพื่อหาจุดอ่อนหรือจุดแข็งของตนเองศึกษาศาสตร์

 • เน้น PAT5 หาหนังสือความถนัดวิชาชัพครูได้ตามร้านหนังสือหรือคอร์สเรียนออนไลน์

 • อ่าน PAT5 คู่กับ GAT เชื่อมโยงและ GAT Eng ควรเช็ควิชาที่ใช้ยื่นให้ดี บางสาขาใช้วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ถ้ามีต้องเริ่มอ่านทบทวนและฝึกทำข้อวอบได้แล้วสถาปัตยกรรม

 • เน้น PAT4 ให้ได้คะแนนสูงที่สุด ฝึกวาดเยอะๆ ฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง

 • เน้นฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ เน้นวิชาเหล่านี้และเกรดเฉลี่ย ถ้าคะแนนเยอะติดแน่นอนฃ

 • คณะนี้ รอบพอร์ตเหมาะกับคนกรดเยอะ พอร์ตสวย มี 2 อย่างนี้โอกาศติดสูงมาก

 • เน้นฝึกทำข้อสอบ PAT4 ให้มาก เพราะการสอบเน้นวาดปฏิบัติ

Kommentare


bottom of page