top of page

31 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เหมาะกับการเรียนต่อ

สำหรับน้อง ๆ หลายคนนั้นก็คงจะมีมากมายที่มีความฝันอยากจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือในไทยเองก็ตาม วันนี้ Double Learn ก็เลยรวมทั้ง 31 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เหมาะกับการเรียนต่อมาให้น้อง ๆ ได้ตัดสินใจกันมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

มีชื่อเสียงทั่วโลกและความเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงสุดในโลก มีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญและหลากหลายสาขาวิชา และมีทัศนียภาพทางวิชาการที่กว้างขวาง


มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge)

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในการศึกษา มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างว่า "โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย"


มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด (University of Oxford)

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในหลายสาขาวิชา มีคณะผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยที่น่าทึ่ง นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์


มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา มีคณะผู้สอนที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพและวิชาการ


มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (Massachusetts Institute of Technology)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี มีโครงการวิจัยที่นับถือได้ทั่วโลก และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเทคโนโลยีสู่อนาคต


มหาวิทยาลัยแกรซ (University of California, Berkeley)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปกรรม และสังคมศาสตร์ มีคณะผู้สอนที่เป็นที่ยอมรับ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์


มหาวิทยาลัยทอรอนโต้ (University of Toronto)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายสาขาวิชา มีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญในหลายสาขา และเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยที่สำคัญในประเทศแคนาดา


มหาวิทยาลัยเปอร์ดู (University of Pennsylvania)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีคณะผู้สอนที่เชี่ยวชาญในหลายสาขา และเน้นการสร้างสรรค์และการนำไปใช้ในชีวิตจริง


มหาวิทยาลัยนิวเคสเซิล (Newcastle University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จากการเรียนรู้และวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการเรียนรู้ที่คุณภาพสูง นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในเมืองนิวคาสเซิลที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และมีชุมชนนักศึกษาที่หลากหลายและนานาชาติ


มหาวิทยาลัยนานาชาติมูนิค (McGill University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองมอนทรีออล แคนาดา มีความชำนาญในหลายสาขาวิชา และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความรู้สึกสบายตั้งแต่เริ่มต้นและมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายและนานาชาติ


มหาวิทยาลัยที่ปารีสส์ (Sorbonne University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและระดับสากล นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในเมืองปารีสที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวัฒนธรรมในยุโรป


มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย (Asia University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเอเชียที่มีการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง มีการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และมีคณะผู้สอนที่เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ


มหาวิทยาลัยเซนทรัล (Central University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีชื่อเสียงในเอเชีย มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา และมีสถานที่เรียนรู้ที่ทันสมัยและสะดวกสบาย


มหาวิทยาลัยซานต์แอนดริว (Saint Andrew's University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสก็อตแลนด์ มีความเป็นเลิศในสาขาการศึกษาสู่การปกครอง ภาษาอังกฤษ และวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความเป็นมากมายให้นักศึกษาได้สัมผัส


มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ของออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสูง


มหาวิทยาลัยนานาชาติออสเตรเลีย (International University of Australia)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย มีการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางวิชาชีพและการปฏิบัติจริง และมีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญในหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแบบออนไลน์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้


มหาวิทยาลัยนานาชาติเดอะ (The International University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพและการทำงานในสาขาต่าง ๆ มีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในวงการธุรกิจ


มหาวิทยาลัยนานาชาติเมดิเตอร์เรเนียน (International University of Mediterranean)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความเชี่ยวชาญในสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเมดิเตอร์เรเนียน และเน้นการศึกษาที่มุ่งสู่การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มีคณะผู้สอนที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเน้นการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น


มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา และมีโครงการการศึกษาแบบออนไลน์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้


มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มีชื่อเสียงในการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมากมายในสาขาต่าง ๆ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา และมีสถานที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการเรียนรู้ที่คุณภาพ


มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร (University of Oxford)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการศึกษาและวิจัย มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีอาคารและสถานที่เรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์


มหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จากการศึกษาและวิจัยที่มีมาตรฐานสูง มีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง "London School of Economics and Political Science (LSE)"


มหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์ (University of Nottingham)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ มีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญในหลายสาขาวิชา และมีสถานที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการเรียนรู้ที่คุณภาพ


มหาวิทยาลัยเคริสเตียน (University of Bristol)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการที่โดดเด่น


มหาวิทยาลัยแอดเลิร์น (University of Adelaide)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย มีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีสถานที่เรียนรู้ที่สวยงามและเป็นมากมาย


มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (Queen's University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ


มหาวิทยาลัยเบลแล็บ (Baylor University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญในหลายสาขาวิชา และเน้นการสร้างสรรค์และการบริการชุมชน


มหาวิทยาลัยฟราสเซอร์ (University of Freiburg)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเยอรมนี มีชื่อเสียงในการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสูง และมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์


มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีคณะผู้สอนที่มีความชำนาญในหลายสาขาวิชา และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางธุรกิจและการศึกษาในเมืองนิวยอร์ก

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page