top of page

5 ขั้นตอนทำ Portfolio ให้ติดมหาลัย สำหรับ ม.5 ทำตามนี้ ติดแน่นอน!

สวัสดีน้องๆ ม.4 ที่กำลังเตรียมตัวยื่น Portfolio เข้ามหาลัยนะครับ พี่เลิร์นจะมาแนะนำ 5 ขั้นตอนทำ Portfolio ติดมหาลัย รับรองว่าถ้าน้องๆ ทำตามนี้ ติดชัวร์!


5 ขั้นตอนทำ Portfolio ให้ติดมหาลัย สำหรับ ม.5 ทำตามนี้ ติดแน่นอน!
5 ขั้นตอนทำ Portfolio ให้ติดมหาลัย สำหรับ ม.5 ทำตามนี้ ติดแน่นอน!

1. ทำความรู้จักตัวเอง

สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ Portfolio คือการรู้จักตัวเอง ว่าเรามีความสามารถอะไร จุดเด่นคืออะไร ชอบอะไร อะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคต เมื่อเรารู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะสามารถนำเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเราได้อย่างตรงจุดและน่าสนใจ


สำรวจตัวเองและค้นหาจุดเด่น

การสำรวจตัวเองและค้นหาจุดเด่นของตนเอง สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การพูดคุยกับผู้ปกครอง ครู เพื่อน หรือรุ่นพี่ เพื่อขอคำแนะนำ

 • การทดสอบวัดทักษะและความสามารถต่างๆ เช่น ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านแก้ปัญหา เป็นต้น

 • การสังเกตตัวเองจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น ชอบทำอะไร ชอบใช้เวลาว่างทำอะไร ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่ ชอบทำงานเป็นกลุ่มหรือไม่ เป็นต้น


ตั้งเป้าหมายและวางแผน

เมื่อเรารู้จักตัวเองและค้นพบจุดเด่นของตนเองแล้ว เราก็ควรตั้งเป้าหมายและวางแผนว่าอยากเข้าคณะอะไร อยากเรียนอะไร อยากพัฒนาทักษะอะไรบ้าง เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้ว เราก็จะสามารถกำหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลและผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา


ใช้บริการศูนย์ ให้คำแนะนำสำหรับเด็กค่าย ที่ Double Learn

ที่ Double Learn เรามีศูนย์ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำสำหรับเด็กค่าย ที่น้องๆ สามารถขอคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน คลิกที่นี่เพื่อรับคำปรึกษา


Double Learn | พอร์ตฟอลิโอ

บทความที่เกี่ยวข้อง2. ศึกษาคณะและสาขาที่สนใจ

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำ Portfolio เราควรศึกษาคณะและสาขาที่สนใจให้ดีว่าคณะนั้นต้องการคนแบบไหน มีทักษะอะไรที่จำเป็น ผลงานและกิจกรรมอะไรบ้างที่คณะให้ความสำคัญ เมื่อเรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว เราก็จะสามารถออกแบบ Portfolio ของเราให้ตรงกับความต้องการของคณะได้


ตัวอย่างคณะและสาขาที่น้องๆ สนใจ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการคนที่มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา

 • คณะแพทย์ศาสตร์ ต้องการคนที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีจิตใจรักการช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • คณะวิทยาศาสตร์ ต้องการคนที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

 • คณะศิลปศาสตร์ ต้องการคนที่มีทักษะด้านภาษา ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • คณะนิเทศศาสตร์ ต้องการคนที่มีทักษะด้านการสื่อสาร ศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล


บทความที่เกี่ยวข้อง


Double Learn | พอร์ตฟอลิโอ

3. รวบรวมข้อมูลและผลงาน

เมื่อเรารู้จักตัวเองและคณะที่สนใจแล้ว เราก็เริ่มรวบรวมข้อมูลและผลงานของเรา โดยข้อมูลและผลงานเหล่านี้ควรมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับคณะที่สนใจ ตัวอย่างของข้อมูลและผลงานที่เราสามารถรวบรวมได้ เช่น

 • ประวัติส่วนตัว

 • เกรดเฉลี่ย

 • ผลสอบต่างๆ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัล

 • กิจกรรมและโครงการที่เข้าร่วม

 • ทักษะและความสามารถพิเศษ


เคล็ดลับในการคัดเลือกข้อมูลและผลงาน

 • คัดเลือกข้อมูลและผลงานที่โดดเด่นและสอดคล้องกับคณะที่สนใจ

 • คัดเลือกข้อมูลและผลงานที่มีน้ำหนักและสามารถแสดงถึงความสามารถของเราได้

 • คัดเลือกข้อมูลและผลงานที่ครบถ้วนและเพียงพอ


Double Learn | พอร์ตฟอลิโอ

4. ออกแบบ Portfolio

การออกแบบ Portfolio นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหา เพราะ Portfolio ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและอ่านง่าย จะดึงดูดความสนใจของกรรมการได้มากขึ้น หลักการในการออกแบบ Portfolio มีดังนี้

 • การใช้สีและภาพประกอบให้เหมาะสม

 • การจัดวางเนื้อหาให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย

 • การใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน


ตัวอย่าง Portfolio ที่ออกแบบมาอย่างดี

 • ใช้สีสันและภาพประกอบที่สดใส สะดุดตา

 • แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย

 • ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย


บทความที่เกี่ยวข้อง


5. ตรวจทานและแก้ไข

เมื่อเราออกแบบ Portfolio เสร็จแล้ว เราควรตรวจทานและแก้ไขให้เรียบร้อยอีกครั้ง โดยให้ผู้อื่นช่วยอ่านและแนะนำความเห็น เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุง Portfolio ของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม


ตัวอย่างคำถามที่กรรมการถาม

 • เหตุผลที่อยากเข้าคณะนี้

 • ผลงานที่โดดเด่น

 • ประสบการณ์จากกิจกรรมและโครงการที่เข้าร่วม

 • ทักษะและความสามารถพิเศษ


สรุป

การทำ Portfolio ไม่ใช่เรื่องยาก แค่น้องๆ ทำความรู้จักตัวเอง ศึกษาคณะและสาขาที่สนใจ รวบรวมข้อมูลและผลงานที่โดดเด่น ออกแบบ Portfolio ให้ดี และตรวจทานให้เรียบร้อย ก็มีโอกาสติดมหาลัยได้อย่างแน่นอน


ข้อควรระวังในการทำ Portfolio

 • อย่าใส่ข้อมูลและผลงานที่เกินจริง

 • อย่าใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือย

 • อย่าออกแบบ Portfolio ให้ดูยุ่งเหยิง


Double Learn ช่วยได้

Double Learn คือแพลตฟอร์มรวมกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง มีเกียรติบัตร ใช้ทำพอร์ตฟอลิโอได้ กิจกรรมหลากหลาย ทั้งค่าย การแข่งขัน งานอาสา และการฝึกงาน และโปรแกรมเสริมทักษะมากมาย พร้อมระบบและโปรแกรมอบรมและให้คำแนะนำให้น้อง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page