top of page

กลับอีกครั้งกับค่ายอาสาออนไลน์ Youthnique Camp : ประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเด็กๆที่ด้อยโอกาส พร้อมศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี พร้อมศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ โรงเรียนห่างไกลและน้อง ๆ ด้วยโอกาส ได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์ของเรา!


สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 • เกียรติบัตร จาก Uncommon Volunteer สามารถใช้ใน Portfolio ได้จริง ทุกมหาวิทยาลัย

 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางออนไลน์

 • โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม

กิจกรรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เช่น

 • จัดทำ/พิมพ์สมุดบันทึกการบ้าน

 • ทำหุ่นมือ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับเด็กขาดโอกาส

 • ประดิษฐ์โมเดลกระดาษ

 • สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)

 • ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ


การบรรยายรูปภาพเด็กๆที่ได้รับการช่วยเหลือจากค่ายก่อนหน้า

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม

 • นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 20 ปี

 • รับจำนวน 100 คน


รูปแบบการเข้าร่วม

 • ออนไลน์ ผ่าน Google Meetที่จะช่วยให้น้อง ๆ โรงเรียนห่างไกลและน้อง ๆ ด้วยโอกาส ได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่งประดิษฐ์ของเรา!#ค่ายอาสาออนไลน์ #TCAS66 #จิตอาสา #จิตอาสาออนไลน์ #อาสาทำที่บ้าน #กิจกรรมออนไลน์ #พอร์ตโฟลิโอ #ชั่วโมงจิตอาสา #เรียนออนไลน์ #เรียนต่อ #เกียรติบัตร #เกียรติบัตรออนไลน์ #เกียรติบัตรจิตอาสา #dek66 #dek67 #dek68 #เด็กซิ่ว #tgat #tpat #เรียนต่อ #advanceknowledge #uncommonvolunteer #doublelearn