Heading 3

รายละเอียดบริการ

ค่ามัดจำ 50% สำหรับบริการออกแบบพอร์ตฟอลิโอ รับผลงานเป็นไฟล์ ไม่รวมค่าจัดทำรูปเล่ม (เงินมัดจำจะไม่ได้รับคืนในกรณีผิดเงื่อนไขการรับบริการหรือยกเลิกการใช้บริการ)

ราคา

100.15 บาท

หมายเหตุ

กรุณาส่งข้อมูล/ผลงาน ภายใน 1-2 วันหลังจ่ายค่ามัดจำ

Pear Chef

โปรดแสกนหรือศึกษาวิธี

  1. เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร บนโทรศัพท์ (ไม่ใช่แอพสแกนรหัส QR ทั่วไปของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย)

  2. ไปที่ สแกน ในแอปพลิเคชันธนาคาร

  3. สแกนและชำระเงิน

​หมายเหตุ | กรุณาเก็บภาพบิลหรือหลักฐานเพื่อส่งตอนลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบ

xxx

ID | 

ขั้นตอนถัดไป