Heading 3

รายละเอียดบริการ

ค่ามัดบริการที่เหลือ 50% สำหรับบริการออกแบบพอร์ตฟอลิโอ รับผลงานเป็นไฟล์ ไม่รวมค่าจัดทำรูปเล่ม

ราคา

275.15 บาท

หมายเหตุ

หากจ่ายค่าบริการที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

Pear Chef

โปรดแสกนหรือศึกษาวิธี

  1. เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร บนโทรศัพท์ (ไม่ใช่แอพสแกนรหัส QR ทั่วไปของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย)

  2. ไปที่ สแกน ในแอปพลิเคชันธนาคาร

  3. สแกนและชำระเงิน

​หมายเหตุ | กรุณาเก็บภาพบิลหรือหลักฐานเพื่อส่งตอนลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบ

xxx

ID |