top of page

ข้อมูลโครงการ

Youth Nique Camp: อัลเบิร์น ไอสไตน์กล่าวไว้ว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

ภาพรวม
เตรียมตัวพร้อมกับ Youth Nique Camp: 🎉 ค่าย workshop ออนไลน์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสในวันที่ 17/06/2023 โดย doublelearn.co ที่มีทีมงานมืออาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอย่างหลากหลาย อย่ารอช้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้! 📝👨‍🏫 #YouthNiqueCamp #doublelearn #การพัฒนาทักษะ #ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคต #Portfolio #TCAS #Dek66 #Dek67 #Dek68 #

วันที่/เวลา

30/7/66 06:00

ภาษา

English, ภาษาไทย

จำนวนที่รับ

-

สถานที่

Google Classroom

รีวิวที่ผ่านมา

ระดับความยาก

ที่มาและความสำคัญ
การขาดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆหลายคนนับล้านทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การศึกษาไทยพบเด็กไทยว่ากว่า 7.6 ล้านคน ยังขาดโอกาสทางการเรียนรู้และยังขาดอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งขาดสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ Youth Nique Camp มุ่งแก้ปัญหานี้ด้วยการให้ความรู้ การสนับสนุน และการฝึกทักษะแก่นักเรียนมัธยมปลายและบุคคลที่มีความสนใจ ด้วยการสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการแบ่งปันโอกาสดีๆให้แก่คนที่ต้องการ นอกจากนี้ Youth Nique Camp ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ในโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีทักษะที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จทางวิชาการและวิชาชีพ ค่ายนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทั้งแบบหนักและเบา ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพิเศษในการเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการและการเติบโตส่วนบุคคล โดยสรุปแล้ว ค่าย Youth Nique เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาหลักของการขาดโอกาสทางสังคมและการเลือกปฏิบัติที่บุคคลที่มีฐานะหรือโอกาสที่ต่ำหรือน้อยกว่าบุคคลทั่วไปง ค่ายนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ การสนับสนุน และการรับรองมอบโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในการปรับปรุงผลงานทางวิชาการและการเติบโตส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์

ค่าย Youth Nique มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทั้งทักษะหลักและรองของนักเรียนมัธยมปลาย ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนบุคคลที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ เวิร์กชอปออนไลน์ซึ่งจัดทำโดย doublelearn.co ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้เข้าร่วม ช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารและช่วยให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ประกอบด้วย:

การพัฒนาทักษะ: Youth Nique Camp มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทั้งหนักและเบาในนักเรียนมัธยมปลาย ทักษะที่ยาก เช่น การแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการจัดการโครงการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะด้านอารมณ์ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเอาใจใส่ มีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

การสนับสนุนบุคคลที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้: กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนบุคคลที่ด้อยโอกาสในการเรียนรู้และเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการ ด้วยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันสิ่งของที่มี

ค่ายเยาวชน Nique พยายามสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมมากขึ้นและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ใบรับรองการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการรับรองการฝึกอบรมทักษะเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้ การรับรองนี้เพิ่มมูลค่าให้กับแฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการและช่วยให้โดดเด่นกว่าผู้สมัครรายอื่น

กำหนดการ

12:30 - 1:00 PM: Introduction and Overview

 • Welcome and introduction to the Youth Nique Camp
 • Overview of the day's activities and schedule

1:00 - 2:00 PM: Speaker 1 -

 • Introduction to school in the wilderness
 • Introduction about learning media or toys that promote child development
 • Practice session and Q&A

2:00 - 2:15 PM: Break

2:15 - 3:15 PM: Speaker 2 - Learn about the Good Portfolio to Entrance Thai University

 • Importance of a good portfolio for university applications
 • Elements of a compelling portfolio
 • Tips and tricks for creating a standout portfolio
 • Q&A

3:15 - 3:30 PM: Break

3:30 - 4:30 PM: Speaker 3 - Learn about Supporting Disabled People Online

 • Overview of online volunteering and its benefits
 • Best practices for supporting disabled individuals online
 • Q&A

4:30 PM: Closing Remarks and Wrap-up

 • Recap of the day's activities and key takeaways
 • Closing remarks and thank you to participants and speakers
 • Announcements of future events or opportunities
วิทยากร + เนื้อหา (ภาพรวม)

วิทยากรที่ 1: ผู้รับรายงานโฟลิโอจะหลีกเลี่ยงเชิงลึกและคำแนะนำอันมีค่าที่จะทำให้พอร์ตโฟลิโอสตรีมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศ เทียบความรู้และทักษะที่จะช่วยให้พวกเขาโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น เปิดโอกาสให้บางคนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

 

วิทยากร 2: โค้ชอาสาสมัครออนไลน์ที่รวบรวมเซสชันเกี่ยวกับความต้องการของเซิร์ฟเวอร์ทางออนไลน์ ให้ได้และโอกาสที่จำเป็นซึ่งจะทำให้ได้รับจากความรู้และทักษะที่ช่วยให้พวกเขา

DEVELOPED BY

UNCOMMON VOLUNTEER

bottom of page