top of page

ข้อมูลที่ต้องส่งเพื่อลงกิจกรรมบนเว็บไซต์ฟรี

ขอบคุณที่เลือก Double Learn เป็นแพลตฟอร์มในการโปรโมตกิจกรรมการศึกษา เพื่อให้กระบวนการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้ในลักษณะที่เรียบเรียงไว้อย่างดี หลังจากส่งข้อมูลแล้ว โปรดติดต่อเราทางเพจ Facebook เพื่อยืนยันรายละเอียด


Part 1: Basic Information
 1. Event Details:

  • ชื่อกิจกรรม

  • วันที่

  • สถานที่ตั้ง (รวมถึงลิงก์ Google Maps สำหรับกิจกรรมออนไซต์)

  • ความยาก 1-5 (ไม่บังคับ)

  • ลิงค์สมัครลงทะเบียน

 2. Target Information:

  • ค่าสมัคร (อธิบายโดยละเอียด)

  • จำนวนที่รับสมัคร (ไม่บังคับ)

 3. Event Overview:

  • สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับหรือรางวัล/รางวัล

  • เป้าหมายและวัตถุประสงค์

  • กำหนดการโดยละเอียด


Part 2: Activities
 • ระบุกิจกรรมที่วางแผนไว้สำหรับกิจกรรมพร้อมกับภาพรวมโดยย่อสำหรับแต่ละรายการ

  • เช่น เวิร์คชอปพบ Expert: ผู้เข้าร่วมจะได้พบผู้เชียวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการของน้อง ๆ และช่วยเหลือด้านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ


Part 3: Speakers/Moderators (ไม่บังคับ)
 • ระบุรายละเอียดของวิทยากร พิธีกร และทีมงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงาน รวมถึงภาพรวม/โปรไฟล์


Part 4: Support
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดงาน พันธมิตร และผู้จัดงาน ให้ภาพรวมโดยย่อของแต่ละองค์กร

 • รีวิวที่ผ่านมา (ไม่บังคับ) พร้อมด้วยรูปภาพหนึ่งภาพและคำศัพท์สูงสุด 200 คำเกี่ยวกับอีเวนต์ครั้งก่อน


Part 5: Images

Submit the following poster images:

 • โปสเตอร์แนวตั้ง: ขนาด 1241x1736 หรือ 5:7 พร้อมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด

 • ภาพตัวอย่างแนวนอน: ขนาด 1897x1067 หรือ 16:9 โดยอนุญาตให้มีเฉพาะชื่อกิจกรรมเป็นข้อความบนโปสเตอร์ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูลมาที่ manager@unco-op.co.th.

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความมุ่งมั่นของคุณในการทำให้กิจกรรมด้านการศึกษาประสบความสำเร็จ หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราบนหน้า Facebook ของเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page