top of page
Double Learn - แพลตฟอร์มการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมค่ายการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ อาสาและอาสาออนไลน์ การแข่งขันต่างๆ Hackathon และ Tournament! และการฝึกงานออนไลน์นานาชาติ เริ่มการเดินทางของคุณวันนี้! ทั้งนี้ยังมีเกียรติบัตรสามารถใช้ทำ Portfolio/CV/Resume ได้ทุกมหาวิทยาลัยอีกด้วย!
Young Accountant 3: เส้นทางแห่งบัญชี
Young Accountant 3: เส้นทางแห่งบัญชี

กิจกรรมจาก Double Learn

Young Accountant 3: เส้นทางแห่งบัญชี

การกลับมาอีกครั้งของค่ายสำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบในสายงานบัญชีกับ Young Accountant 3 เส้นทางแห่งบัญชี

สถานที่

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่/เวลา

20 เมษายน 2567

ความยาก

รีวิว (ผู้เข้าร่วม)

รีวิว (ผู้ปกครอง)

รายละเอียด

เนื้อหา/รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้เข้าร่วม

ค่าสมัคร

1,590.- (15 คนแรก 1490.- | 3 คนขึ้นไปลด 10%) | Pay with DBL

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

สถานที่

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วัน/เวลา

20 เมษายน 2567 01:00:00

สิ่งที่จะได้รับ

น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการบัญชีจากวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญรวมถึงความมีประสิทธิภาพของวิทยากร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและเพื่อน ๆ ภายในค่าย

รวมถึง
- เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
- รูปขณะเข้าร่วมกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย
- สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี
- แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

กำหนดการ

08.00 - 10.00

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายผ่านระบบการสแกน QR Code บนตั๋ว


09.00 - 10.00

- ช่วงที่ 1 : ทำกิจกรรมระดมความคิด โดยจะมีการแบ่งกลุ่มน้อง ๆ ภายในค่ายและร่วมทำกิจกรรมระดมความคิดตามโจทย์ที่กำหนด

- ช่วงที่ 2 : สันทนาการ กับทีม Double Learn Entertainment กิจกรรมที่จะให้น้อง ๆ ได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น


10.00 - 12.00

การบรรยายเนื้อหาจากวิทยากร ซึ่งในช่วงนี้น้อง ๆ จะได้รับความรู้และประสบการณ์แบบ 2 ชั่วโมงเต็ม ๆ ไปเลย


12.00 -13.00

ช่วงเวลาของการพักรับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนเติมพลัง เตรียมพร้อมลุยต่อกับกิจกรรมในช่วงบ่าย


13.00 - 15.00

พบกับกิจกรรม Workshop ที่จะให้น้อง ๆ นั้นนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้ระดมความคิด ความรู้เพื่อผลิตผลงานออกมา


15.00 - 16.00

เมื่อพบก็ต้องมีจาก ช่วงเวลาสุดท้ายของค่ายแล้ว เราจะมาสรุปเนื้อหาต่าง ๆ พร้อมให้น้อง ๆ ได้ทำแบบประเมินการเข้าร่วมเพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมอีกด้วย


*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สิ่งที่ควรทราบ

ผู้จัด

Double Learn

Double Learn

Doublelearn.co is a premier platform that offers high-quality educational events and programs. We take pride in providing outstanding services that go beyond expectations. Our events are carefully planned and executed, featuring top-notch speakers, engaging workshops, and entertaining activities. After the event, our commitment to quality continues with recheckable and trustable certificates that enhance your skills and expertise. We understand that education is a continuous journey, which is why we offer a variety of programs to suit different interests and needs. Our user-friendly website makes it easy to find and register for events and programs that suit your preferences. At Doublelearn.co, we are dedicated to helping you achieve your educational goals and reach your full potential. Join our community today and experience the difference.

TAGS

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

TAGS

#ค่ายบัญชี #Young Accountant3เส้นทางแห่งบัญชี #เด็ก67 #TCAST #TGAT #TPAT #DBLCAMP #DoubleLearnTH

TERMS & CONDITIONS